Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Controleer z.s.m. uw gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: dinsdag 20 september 2022 15:02
Aan: ********@********
Onderwerp:  Controleer z.s.m. uw gegevens

Beste ondernemer,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij enkele
wijzigingen hebben doorgevoerd in ons privacybeleid. Met ingang van 1
september 2022 is er nieuwe wetgeving in werking getreden met
betrekking tot het UBO-register.

Gegevens controleren

Vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving eisen van het UBO-
register vragen wij u om uw gegevens te controleren.

U heeft hier 5 werkdagen de tijd voor vanaf het moment van het
ontvangen van dit bericht. Wij vragen alleen om uw contactgegevens en
het proces zal enkele minuten van uw tijd kosten.

Controleer uw gegevens (Link)

Let op: Boete

2.500 euro
Indien UBO’s niet tijdig worden geregistreerd kunnen hierdoor flinke
boetes verschuldigd worden. De maximale bestuurlijke boete voor
het
overtreden van de regels met betrekking tot het UBO-register
bedraagt op dit moment € 2.500 (dit bedrag kan jaarlijks wijzigen).
Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd,
waardoor de maximale boete hoger kan uitvallen. Voorkom deze
boetes
en maak uzelf tijdig kenbaar!

Controleer uw gegevens (Link)

Valse e-mail