Controleer uw persoonlijke gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp: Controleer uw persoonlijke gegevens
Datum: 21 juli 2022 om 18:42:39 CEST
Aan: ********@**********
Antwoord aan:

Controleer uw account

Beste heer/mevrouw,

Uw account gebruik dient opnieuw gecontroleerd te
worden. Bevestig je huidige gegevens om je account
gebruik te controleren.

gegevens ********* (Link)

Met vriendelijke groet,

KVK

Valse e-mail