Controleer uw gegevens optijd!

Knab Bank

———- Oorspronkelijk bericht ———-
Van: Knab
Aan: **************@******
Datum: 20 januari 2021 om 13:19
Onderwerp: Controleer uw gegevens optijd!

Vernieuwde PSD-2 richtlijnen
Controleer uw gegevens optijd!

GeachtebHeer/mevrouw ****,

Uit onderzoek is gebleken dat de (contact-)gegevens geassocieerd
aan je emailadres zich helaas niet voldoen aan de nieuwe PSD-2
richtlijnen die wij momenteel hanteren.

Gelet op het bovenstaande met beroep op artikel 5 en 17 van onze
algemene betaal voorwaarden, is hierdoor je betaalrekening tijdelijk in
beperking geplaatst tot je klantgegevens zijn bijgewerkt.

Ga naar ******************(link), voor het bijwerken en/of controleren
van je Knab Online account.

Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

 

Valse e-mail