Controleer uw gegevens.

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: zondag 30 oktober 2022 09:18
Aan: *********@*********
Onderwerp: Controleer uw gegevens.

Kamer van Koophandel

Controleer uw account

Geachte ondernemer,
Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten
verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken in ons
klantensysteem.
U hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij vragen u enkel
naar de actualiteit van uw gegevens.
kvk.nl/********* (Link)
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Klantenservice KVK

Valse e-mail