Controleer uw gegevens

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp: Controleer uw gegevens
Datum: 17 oktober 2022 om 06:40:00 CEST
Aan: ********@*********
Antwoord aan: KVK

Beste ondernemer,

U staat al enige tijd ingeschreven in het handelsregister van de KvK.
Zoals u weet is het belangrijk dat ten alle tijden uw bedrijfsinformatie actueel en
correct zijn.
Daarom vragen wij u een minuut de tijd te nemen en uw gegevens te controleren
en indien nodig te wijzigen.

Controleer gegevens (Link)

Als ondernemer bent u verplicht actuele gegevens in het handelsregister te
hebben.
Indien bij een controle blijkt dat de gegevens niet actueel en correct zijn riskeert
u
een boete van 4200 euro .
Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

**** ** ****
Kamer van Koophandel
Handelsregister en inschrijvingen

Valse e-mail