Controleer uw gegevens.

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Onderwerp: Controleer uw gegevens.
Datum: 14 december 2022 om 09:35:13 CET
Aan: ********@********

Kamer van Koophandel

Controleer uw account

Geachte ondernemer,
Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al
onze klanten verplicht hun meest recente gegevens bij
te werken in ons klantensysteem.
U hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen. Wij
vragen u enkel naar de actualiteit van uw gegevens.
***.nl/********* (Link)
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben
geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Klantenservice KVK

Valse e-mail