Controleer uw account

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: 5 augustus 2022 om 04:10:41
Aan: ********@*********
Onderwerp: Controleer uw account

Controleer uw account

Geachte relatie,

Wegens onze nieuwe veiligheidsoverwegingen zijn al onze klanten
verplicht hun meest recente (contact-)gegevens bij te werken in ons
klantensysteem.

Je hoeft tijdens deze procedure niet in te loggen, Wij vragen u enkel
alleen naar de actualiteit van uw gegevens.

Actualisatie ********* (Link)

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Met vriendelijke groet,
Klantenservice KVK

Je ontvangt deze e-mail omdat je met dit e-
mailadres in het KVK-Klantenbestand staat.

Valse e-mail