088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Controleer uw account

ICS

Van: International Card Services
Datum: 21 aug. 2023 01:29
Onderwerp: Controleer uw account
Aan: *****@*******
Cc:

Geachte ICS Card-houder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de “twee-factor authenticatie” nog niet heeft geactiveerd. Deze beveiligingsmethode is vanaf 1 Juli 2023 ingegaan zodat we de veiligheid van onze klanten nog beter kunnen waarborgen tegen fraude.
Jaarlijks voeren wij onderzoek uit naar het veiligstellen en het waarborgen van onze klanten hun persoons- en contactgegevens. Bij het onderzoek dat we doen naar onze klanten, vragen en controleren we uw persoons-
en contactgegevens. Wij verzoeken u ook daarom de “twee-factor authenticatie” in te stellen, mocht u dit nog niet voor 22 Augustus 2023 te hebben voldaan dan kunt u geen gebruik meer maken van uw Mijn ICS account
tot dat u dit wel gedaan heeft.

Wij gaan heel zorgvuldig om met alle klantgegevens die wij ontvangen.
Lees in het Privacy Statement meer over hoe wij omgaan met deze gegevens.
Klik op Mijn ICS
om doorverwezen te worden naar de ”twee-factor authenticatie” en vul alles naar behoren in:
Mijn ICS

Beëindigen voorkomen?
Valideer uw gegevens voor 22 Augustus 2023
Als u uw gegevens controleert en aanvult voor de bovengenoemde datum, dan kunt u onze overeenkomst
nog behouden.
U kunt uw Card(s) enkele minuten nadat u dit heeft gedaan, weer gebruiken!
Als u niets doet, eindigt onze overeenkomst en komen uw Card(s) in een ’tijdelijke’ blokkade te staan.
Voor de opzegging geldt een opzegtermijn van één maand. Als wij in deze periode niets van uw horen,
eindigt uw overeenkomst met ons op 22 September 2023. Daarna heeft u geen overeenkomst meer met ons en kunnen wij u Card(s) niet meer voor u deblokkeren.
Als u daarna nog een Card van ons wilt gebruiken, moet u een nieuwe card bij ons aanvragen.
Ook daarvoor is het nodig dat u alle gegevens van uzelf aan ons doorgeeft. Werk nu uw persoonlijke gegevens
bij en geniet van al onze privileges die wij u als klant aanbieden.

Bij voorbaat dank aan uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

International Card Services
Afdeling Account Management

Valse e-mail