Controleer uw account gebruik

Kamer van Koophandel

Van: Kamer Van Koophandel
Onderwerp: Controleer uw account gebruik
Datum: 30 september 2022 om 04:43:03 CEST
Aan: *********@*********

Controleer uw account

Geachte heer/mevrouw,

Uw account gebruik dient opnieuw gecontroleerd te
worden. Bevestig uw huidige gegevens om je
account gebruik te controleren.

gegevens bijwerken (Link)

Of kopieer de volgende link naar de adresbalk van je
browser:
https://***.**/****************** (Link)

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail