088 - 7867372
Let op (5/5): Valse sms douanekosten Sinds 09:22 | 30 aug 2023

Controleer uw account gebruik

Kamer van Koophandel

Van: KVK
Verzonden: vrijdag 9 juni 2023 07:41
Aan: *******@******
Onderwerp: Controleer uw account gebruik

Controleer uw account

Beste heer/mevrouw,

Uw account gebruik dient opnieuw gecontroleerd te
worden. Bevestig je huidige gegevens om je account gebruik te
controleren.

gegevens bijwerken (Link)

Met vriendelijke groet,
KVK

Valse e-mail