Controleer optijd je klant informatie

Kamer van Koophandel

Van: Berichtgeving
Datum: 18 april 2023 om 14:57:47 CEST
Aan: *******@********
Onderwerp: Controleer optijd je klant informatie

Wij gaan je binnenkort definitief uitschrijven

Beste klant,

KVK controleert of bedrijven die zijn ingeschreven in het handelsregister
nog actief zijn. Dit doen we omdat het handelsregister een weergave
moet zijn van actuele en actieve ondernemingen in Nederland.

Uit gegevens van de Belastingsdienst blijkt dat uw inschrijving in dit
bestand niet (meer) voorkomt als actieve onderneming. Dit is voor KVK
het signaal dat wij uw onderneming in het handelsregister kunnen
uitschrijven. Is dit inderdaad het geval? Dan hoeft u niets te doen. KVK
schrijft uw onderneming over ca. 5 werkdagen uit. U ontvangt daarvan
een bevestiging

Bent u van mening dat uw onderneming nog wel actief is? Dan verzoeken
wij u binnen 3 werkdagen na dagtekening van dit bericht je actuele
gegevens bij te werken. Op basis van een aantal vasgestelde criteria
wordt dan door KVK of er sprake is van een actieve onderneming.

Gegevens
                                 bijwerken (Link)

Meer informatie over de criteria waaraan een actieve onderneming kunt
u vinden op www.***.nl/************ (Link)

Met vriendelijke groet,

KVK

Afdeling Databeheer

Valse e-mail