Controleer het gebruik van uw account.

Kamer van Koophandel

Van: Kamer van Koophandel
Aan: ********@********
Datum: 30-12-2022 00:50
Onderwerp: Controleer het gebruik van uw account.

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze gegevens is gebleken dat u data gekoppeld aan
dit emailadres onvolledig zijn ingediend.
Wij attenderen u daarom nog eens om uw KVK-sleutel aan te
vragen.
Dit kunt u snel, vertrouwd en geheel kosteloos doen via onze
digitale omgeving.

Uw aanvraag dient voor 1 januari 2023 te zijn ingediend.
Mocht u geen aanvraag hebben ingediend voor de gestelde datum
dan zijn wij verplicht uw bedrijfsvorm als inactief te melden
en heeft u geen recht meer op een KVK-registratie.

Klik hier (Link) om uw profielgegevens bij te werken.

Uw mening
Wat kunnen wij volgens u verbeteren? Geef hier (Link)uw mening.

Met vriendelijke groet,
Kamer van Koophandel
Nederland

Valse e-mail