Contactgegegvens

Rabobank

Van: Rabobank
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 04:44
Aan: Recipients
Onderwerp: Contactgegegvens

Geachte relatie,

Wij nemen contact met u op om u te laten weten dat wij met ingang van
1 november 2020 enkele wijzigingen hebben doorgevoerd in ons
privacybeleid. Deze wijzigingen weerspiegelen de striktere privacy en
wetgeving eisen van de Algemene Gegevensbescherming (bekend als de
AVG) die banken in Nederland moeten voldoen.

Als bank mogen wij onze producten en dienstverlening alleen
openstellen voor klanten van wie wij de identiteit hebben vastgesteld. Dit
is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Wetgeving. Deze wet helpt ons om onze klanten te beschermen en hun
veiligheid te waarborgen.

Uit ons klantenbestand is naar voren gekomen dat uw contactgegevens
nog niet compleet zijn. Wij verzoeken u om de juiste contactgegevens
aan ons door te geven via ********/********(Link). Het is
belangrijk dat wij uw meest actuele contactgegevens in bezit hebben,
zodat wij u kunnen bereiken indien het nodig is.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op *******/*******(Link) . Staat het antwoord er
niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******* ********
Directievoorzitter Particulieren en Bedrijven

 

Valse e-mail