Contact opnemen

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: woensdag 14 september 2022 04:07
Aan: *********@*********
Onderwerp: Contact opnemen

Geachte heer/mevrouw,

International Card service (ICS) vindt fraudepreventie erg belangrijk. Om fraude te
voorkomen, voeren wij dan ook regelmatig de nodige controles uit. Er is gebleken
dat er mogelijk misbruik van uw Card-gegevens is gemaakt.

Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom uw toegang tot
icscards.nl en uw Credit Cardtijdelijk beperkt voor gebruik. Voordat
wij deze beperkingen opheffen of uw card gaan vervangen, willen wij
graag een aantal gegevens met u controleren.
Wij verzoeken u daarom om zo spoedig mogelijk uw gegevens te valideren door
op de onderstaande link te klikken.

Ga naar www.icscards.nl/********* (Link) en log in.

Met vriendelijke groet,

International Card Services BV

Valse e-mail