Compensatiefondsen van de Europese Unie voor Covid19-slachtoffers

Europese Unie

Onderwerp: Compensatiefondsen van de Europese Unie voor Covid19-slachtoffers
Datum: Tue, 02 Feb 2021 01:27:46 +0100
Van: Europeese Unie *******@*********
Antwoord-naar: ***********@**********
Aan: *******@*********

Beste e-mailgebruiker *********@********** We informeren u alstublieft
dat u bent geselecteerd voor een geldelijke vergoeding van €
3.000.000,00 (drie miljoen euro) van de Compensation Board van de
Europese Unie (EU) vanwege de Covid19-ramp, via de Europese Unie
EU. Reageer voor meer details 1. Volledige namen: 2. Woonadres: 3.
Telefoonnummer: 4. Faxnummer (indien aanwezig): 5. Beroep: 6.
Leeftijd: 7. Nationaliteit: 8. Een gescande kopie van uw
identiteitsbewijs (rijbewijs, internationaal paspoort of
identiteitsbewijs). Reageer met de bovenstaande e-mailgegevens via e-
mail: ***********@**********  Vriendelijke groeten, Europeese Unie

Valse e-mail