Compensatie2023 (1)

Mijn Overheid

Van: RijksOverheid
Datum: 9 maart 2023 om 06:26:07 CET
Aan: ********@*********
Onderwerp: Compensatie2023

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen. Ga naar Klik hier om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet mogelijk om het
bericht via de Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail