CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

CJIB

Van: Cjib
Aan: **************@*****************
Datum: Sun, 25 Apr 2021 09:42:30 +0200
Onderwerp: CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

Geachte heer/mevrouw ********,

Uit onderzoek is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan 05******** nog een openstaande bedrag bij ons heeft.
Wij verzoeken u ook om per direct te betalen om zo beslag te voorkomne,
Via onderstaande link vind u meer informatie over de overtreding en kunt u de
boete voldoen.

*********(link)

Let op: betaal op tijd. Zo voorkomt u verdere maatregelen.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail