CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

CJIB

Van: CJIB
Verzonden: vrijdag 22 januari 2021 09:03
Aan: ***********@*********
Onderwerp: CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

 

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze willen wij u mededelen dat u een openstaand bedrag bij ons heeft
openstaan wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift.

Via onderstaande knop vind u meer informatie over de overtreding en kunt u de
boete voldoen.

*********************(link)

Let op: Betaal op tijd. Zo voorkomt u verdere maatregelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,
Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail