CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

CJIB

——– Oorspronkelijk bericht ——–
Van: CJIB te Leeuwarden
Aan: **********@*********
Datum: wo 3 feb. 2021 23:59
Onderwerp: CJIB Verkeersovertreding: Ontheffing verkeersvoorschrift

Betreft: Laatste aanmaning inzake
Refrentie: 2*************L

Geachte bestuurder,

Bij deze willen wij u mededelen dat u nog een bedrag bij ons heeft openstaan
wegens het overtreden van een verkeersvoorschrift, hoewel de betalingstermein
reeds is overschreden.
Het openstaande bedrag van €304,11 (incl. incassokosten) is tot op
heden niet volledig op de rekening van het CJIB bijgeschreven.
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve
sanctie

Omschrijving overtreding: Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen,
met 25km/h.
Datum: 30 novemer 2020
Toegestaande snelheid: 100 km/h
Gemeten snelheid: 130 km/h
Gecorrigeerde snelheid: 125 km/h
Openstaande bedrag: €241,-
Incassokosten: €55,50
Administratiekosten: €7,61

Te betalen: €304,11

**************************(link)

Wij verzoeken u vriendelijk om het verschuldigde bedrag binnen 24 uur over te
maken.

Mochten wij uw betaling niet op tijd ontvangen zijn wij genoodzaakt
het verschuldigde bedrag te verhogen naar €359,61.

Wij vertrouwen er echter op dat deze maatregelen niet nodig zijn en uw zorg
draagt voor een tijdelijke betaling.

In afwachting van uw spoedige betaling.

Hoogachtend,

Centraal Justitieel Incassobureau

Valse e-mail