CJIB – Tweede Aanmaning, Betaal op tijd

CJIB

Van: CJIB Boetevonnis
Date: zo 19 feb. 2023 om 17:02
Subject: CJIB – Tweede Aanmaning, Betaal op tijd
To: *********@***********

Geachte ********

Uit onze administratie is gebleken dat uw betaling niet volledig is ontvangen, wij
hebben u op 29 December 2022 uw schriftelijk benaderd aan het Adres te:
**************, ******** **********

Daarbij de waarschuwing en het schriftelijke formulier om uw financiële schuld te
betalen, tot noch heden hebben wij geen betaling ontvangen!

Uw inkomen is her onderzocht door onze administratie en daarbij onze
administratie kosten verwerkt van €18,48

Het openstaande bedrag vind u in uw factuur, deze bedraagt €-573,92

Uw betalingstermijn zal 24 Februari 2023 verlopen, betaal op tijd om verdere
verhoging of eventuele conservatoir beslag te voorkomen.

Dit bedrag is inclusief de 2e verhoging van € 93,82
Uw Betalingskenmerk is: 10** **** **** *****

Administratie kosten €18,48
Openstaande Betalingen €573,92
—————
€592,40 (Link)

Hoe kunt u de boete betalen

Scan de QR-code hieronder met uw bankapp. Controleer of de
naam ontvanger juist is, of
ga naar ****.nl (Link), log in met DigiD en betaal via IDEAL, of
Maak het bedrag over. Controleer of u alles juist hebt ingevuld

Klik hier naar uw betaling (Link)
U kunt deze betaling voldoen op IBAN: IE79MODR************** T.n.v.
***************

Uw Betaling Kenmerk is: 10** **** **** *****. Na ontvangst van de
betaling zal u binnen 2 werkdagen een schriftelijke bevestiging ontvangen
vanuit onze afdeling debiteuren en burgeradministratie,ook kunt u
aanspraak maken op het Prive burgerwet Art.311 u dient het
bijaangeleverd formulier op te sturen naar: Centraal Justitieel
Incassobureau, Postbus 1794, 8901 CB, Leeuwarden

Valse e-mail