Let op: Scan geen QR-code van onbekenden! Sinds 12:35 19 jun 2019

CJIB : Min. van Veiligheid & Justitie / CJIB / DIRECT LEZEN!

CJIB

Van:
Verzonden: zondag 13 januari 2019 14:04
Aan:
Onderwerp: Min. van Veiligheid & Justitie / CJIB / DIRECT LEZEN!

Centraal Justitieel Incassobureau
Afdeling: Executie Beslaglegging en gijzeling
Dossiernummer: XXX-0

11 januari 2019, Leeuwarden

Betreft: beslaglegging op uw bankrekeningnummer en voorlopige hechtenis van 30 dagen

Geachte relatie,

Ondanks herhaaldelijke aanmaningen betreffende Uw schuld uit 2017 voor gemeentelijke naheffing en
achterstand rioolheffing, met dossiernummer: XXX-0, blijft U nalatig in het voldoen van de restschuld van € 189,95,-

Indien U niet onmiddellijk uw schuld voldoet op het hieronder opgegeven rekeningnummer, met
vermelding van uw dossiernummer (zie briefhoofd), zijn wij genoodzaakt het Openbaar Ministerie te
verwittigen van Uw nalatigheid.

U dient dan rekening te houden met zéér ernstige gevolgen:

Uw bankrekeningnummer wordt per direct geblokkeerd. U kunt dan geen geld meer opnemen of storten.
Tevens kunt U geen nieuwe bankrekening openen bij een Nederlandse bank voor de periode van 8 jaar.

Onze Gerechtsdeurwaarder zal U bezoeken om direct, en eventueel met behulp van de politie, beslag te
leggen op al uw goederen. U dient hierbij te denken aan uw auto, televisie, computer, sieraden en overige
waardevolle bezittingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) zal de politie opdracht geven U per direct aan te houden en in gijzeling te
nemen voor minimaal 30 dagen.

U kunt dit enkel nog voorkomen door onmiddellijk het openstaande bedrag van € 189,95 te
voldoen op

rekeningnummer: **XX00 0000 0000 0000 0000 00**
Ten name van: Centraal JIB te Leeuwarden
o.v.v. uw dossiernummer: XXX-0

Wij vertrouwen er op dat U het niet zover laat komen. U kunt niet meer in beroep gaan tegen dit vonnis!

Hoogachtend,
Dhr. X. Xxxxxxx

Valse e-mail