Civiele bijzondere zorgplicht / De zorgplicht jegens klanten

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 6 april 2020 om 04:24:34 CEST
Aan: Recipients
Onderwerp: Civiele bijzondere zorgplicht

 

De Algemene Bankvoorwaarden

U moet zich opnieuw identificeren

Geachte relatie,

De Rabobank is als bank bewust van onze maatschappelijke
functie. Wij willen een betrouwbare, dienstbare en transparante
bank zijn. Daarom houden wij zo goed mogelijk rekening met de
belangen van al onze klanten, medewerkers, aandeelhouders,
andere kapitaalverschaffers en de samenleving als geheel. Deze
Algemene Bankvoorwaarden (ABV) zijn in overleg tussen de
Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumenten- bond
opgesteld. Dit is gebeurd in het kader van de Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Ook is
er overleg geweest met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO
Nederland en ONL voor Ondernemers.

Wij hebben een zorgplicht. U bent ook zorgvuldig tegenover ons
en u mag van onze dienstverlening geen misbruik maken. Sinds
de invoering van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) Wetgeving zijn wij als bank verplicht
om verscherpte voorwaarden te stellen aan onze klanten.
Persoonlijke gegevens en identificatie zijn één van de
belangrijkste voorwaarden die aangescherpt zijn.

U heeft bij ons één of meerdere betaalrekeningen. Daar zijn wij
blij mee. Om uw rekening(en) veilig te kunnen blijven gebruiken,
vragen wij u vanwege de vernieuwde wet- en regelgeving rondom
veilig bankieren zich opnieuw te identificeren. Als wij niet op tijd
uw juiste gegevens hebben, moeten wij namelijk uw rekening(en)
beëindigen. En dat willen wij natuurlijk liever niet. De Rabobank
moet op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie zodat wij als
bank zorg kunnen dragen aan uw financiële zaken. In de loop der
tijd zou het kunnen dat er een wijziging plaats heeft gevonden in
uw persoonlijke situatie. Denk hierbij aan
huwelijken/echtscheidingen, verhuizingen of nieuwe
contactgegevens. Wij zijn verplicht om zowel ontbrekende
gegevens als gewijzigde gegevens bij te werken in ons systeem.

Voorkom dat wij uw rekening(en) moeten beëindigen
Het is belangrijk dat u zich opnieuw identificeert. Doet u dit niet
vóór 8 april 2020, dan moeten wij helaas uw rekening(en)
beëindigen. Wij maken het u graag zo eenvoudig mogelijk: u kunt
uw gegevens veilig en online in een paar stappen in uw
persoonlijke bankomgeving via *************/**********
doorgeven, houd uw Rabo Scanner bij de hand.

Heeft u nog vragen?
Meer informatie vindt u op ***********/*******. Staat het
antwoord er niet bij? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u
graag!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

******* *******
Directeur Particulieren en Bedrijven

Valse e-mail