Card in beperking

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: maandag 28 september 2020 00:09
Aan: ***********@*******
Onderwerp: Card in beperking

Poging wijziging 3D Secure Code

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs is er een poging gedaan om uw 3D Secure Code te wijzigen. Deze poging is niet
geslaagd door een onjuiste invoer van de vervaldatum van uw Card.

Uit veiligheidsvoorzieningen is lnternational Card Services verplicht uw huidige account in
beperking te plaatsen totdat onze servers vermelden dat uw klant gegevens weer bijgewerkt en
gecontroleerd staan in ons systeem.

**********************************(link)

Om uw Card uit beperking te kunnen halen moeten wij er zeker van zijn dat uw account word
gevalideerd door de rechtmatige eigenaar.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail