Cannock Chase Incasso BV – Gerechtsdeurwaarders B.V.

Cannock Chase

Van: *****************************
Beantwoorden – Aan: *****************************
Datum: woensdag 25 maart 2020 om 21:37
Aan: ****************************
Onderwerp: Cannock Chase Incasso BV – Gerechtsdeurwaarders B.V.

Cannock Chase Incasso BV – Gerechtsdeurwaarders B.V.
Afdeling: executie & beslaglegging
Dossiernummer: *********

25 maart 2020, Rotterdam

Betreft: aanmaning Gemeentelijke Naheffing en waterschapsbelasting 2019

Geachte heer, mevrouw,

U heeft Uw aanslag Gemeentelijke Naheffing en
waterschapsbelasting 2019 niet (volledig) betaald. Daarom
ontvangt U nu een aanmaning.

Specificatie

Bedrag aanslag:                          140,52 euro

Ontvangen kwijtschelding:          0,00 euro

Vermindering ontheffing:             0,00 euro

Openstaand bedrag:                   140,52 euro

Kosten aanmaning:                         7,00 euro

Totaal te betalen:                          147,52 euro

Betalen
Maakt U het nog openstaande bedrag van 147,52 euro binnen 3
dagen, na dagtekening van deze aanmaning, over op
rekeningnummer: ******************, ten name van Cannock
N.V. Vermeld in uw omschrijving uw aanslagnummer: ********.

Heeft U betaald na 15 maart, maar voor de datum van deze
aanmaning? Dan hebben wij deze betaling nog niet in onze
administratie verwerkt en kunt U deze aanmaning als niet
verzonden beschouwen.

Voorkom extra kosten en verdere invorderingsmaatregelen
Betaald U de aanmaning niet op tijd? Dan volgt er een
dwangbevel. De kosten hiervan bedragen minimaal 53 euro
(Artikel 3 van de Kostenwet).

Wanneer U het dwangbevel niet betaald, kunnen wij een
vordering doen op uw inkomen, uw uitkering of uw pensioen.
Daarnaast kunnen wij de belastingdeurwaarder opdracht geven
om beslag te leggen op uw inkomen, uw banktegoeden en uw
bezittingen. Dit brengt voor U extra kosten met zich mee.

Hoogachtend,

Dhr. *. ************
Invorderingsambtenaar
Cannock Chase Incasso BV

|
Virus-free. www.avg.com
—|—

Valse e-mail