Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Nieuw bericht / Bericht van Belastingdienst

Mijn Overheid

Van: MijnOverheid
Datum: 11-05-2023 00:26 (GMT+01:00)
Aan: *******@********
Onderwerp:  Nieuw bericht / Bericht van Belastingdienst

Geachte heer/mevrouw,

U komt in aanmerking voor een extra toezegging omtrent energietoeslag.
Uw extra toezegging is vastgesteld op een bedrag van €832,-

Om dit te ontvangen vragen wij u om uw gegevens te controleren en
te verifiëren. Uw extra toezegging kan alleen worden uitgekeerd
als wij beschikken over de juiste gegevens.
U kunt dit doen via de onderstaande link.

******* (Link)

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Valse e-mail