Boem Nieuwe Update!

Tele2

Van: Tele2
Verzonden: maandag 21 november 2022 00:32
Aan: ***********@***********
Onderwerp: Boem Nieuwe Update!

Beste klant,

Via MijnTele2 kunt u alles wijzigigen.

Je hebt een wijziging aan ons doorgegeven. We hebben het voor je aangepast in al
onze systemen.

Heb je dit niet zelf gedaan? Log dan in u mijntele2

komt deze e-mail als een verrassing? Log u in Mijntele2 .

Met vriendelijke groet,

Tele2.

Valse e-mail