Blokkade van uw rekening

ICS

Van: International Card Services
Datum: 16 oktober 2020 om 01:12:13 CEST
Aan:********@**********
Onderwerp: Blokkade van uw rekening
Antwoord aan:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de [********](Link).

Uw Card vereist verificatie

Geachte heer/mevrouw,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Card en uit onderzoek is gebleken dat u niet
voldoet aan de algemene voorwaarden. Uit voorzorgsmaatregelen willen wij dat u een verificatie
verricht voor het controleren van uw Card. Verricht u deze procedure niet dan zijn wij
genoodzaakt uw ICS rekening te schorsen.

Card verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zullen we de blokkade niet uitvoeren.
Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over op blokkade. Wij voeren een test betaling uit
om uw rekening te controleren. Deze test betaling wordt dus niet uitgevoerd en is alleen ter
verificatie van uw rekening.

We vragen u daarom om uw gegevens te verifiëren, zodra uw gegevens geverifieerd zijn maakt uw
automatisch weer gebruik van uw betaalrekening.

Ga naar *********/*********, voor het verifiëren van uw account gebruik van uw Mijn ICS
omgeving.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Card binnen ontvangst van deze mail te verifiëren. Anders worden uw rekening
beperkt uit veiligheidsoverwegingen.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

 

Valse e-mail