Let op: Vanwege een telefoonstoring zijn wij slecht bereikbaar! Sinds 14:40 19 jun 2019

Blokkade op uw kaart opheffen

ICS

Blokkade opheffen

Geachte heer/mevrouw,

Uw card is geblokkeerd
Hierbij bestigen wij dat uw card uitgegeven door International Card Service is geblokkeerd.

Reden van blokkade
Internet criminelen hebben doormiddel van uw gegevens verdachte transacties proberen te
plaatsen met uw card. Dit is echter niet gelukt, wel hebben wij een blokkade op uw kaart moeten
plaatsen. Zo hopen wij internet criminelen tegen te houden. Uw card kunt u niet gebruiken tot u
uw card heeft geverifieerd.

Hoe kunt u de blokkade opheffen
U kunt de blokkade opheffen door hier te klikken. Verifieer uw card met de gegevens die bij ons
bekend zijn. Als u dit heeft gedaan is de blokkade per direct opgeheven en kunt u direct weer
gebruik maken van uw card.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoente te hebben geïnformeerd over uw card blokkade.
International Card Services wilt alvast haar clienten bedanken voor het mee werken aan deze
veiligheidsprocedure.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail