Blokkade online omgeving en Card

ICS

Onderwerp: Blokkade online omgeving en Card
Datum: 14-03-2021 15:32
Afzender: **********@**********
Ontvanger: ********@*******
Antwoord-aan:

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de ********(Link) .

Blokkade online omgeving en Card

Beste ICS Card-houder,

Een medewerker van onze servicedesk heeft zojuist geconstateerd dat er door anderen toegang
verkregen kan worden tot uw persoonlijke omgeving Mijn ICS op www.icscards.nl.

Mijn ICS en Card geblokkeerd
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom tijdelijk toegang tot uw online omgeving en
Card geblokkeerd. U kunt hierdoor helaas niet meer inloggen en u kunt geen betalingen meer
doen.

Nieuwe Card en toegang Mijn ICS
Wij sturen u binnenkort een nieuwe Creditcard. Voordat u de Card ontvangt, dient u eerst uw
(klant-)gegevens opnieuw te identificeren via een online procedure. Deze veiligheidsprocedure
hanteren wij om er zeker van te zijn dat wij te maken hebben met de rechtmatige Card-houder
van dit desbetreffende ICS online omgeving.

Ga naar *********.**/*********(Link), voor het bijwerken van je huidige (klant-)gegevens. Na het
voltooien van deze procedure deblokkeren wij uw online omgeving. Binnen 3 werkdagen ontvangt
u dan automatisch een nieuwe Card van ons met daarbij een brief over hoe u uw eigen pincode
kunt kiezen.

Heeft u vragen?
Wij hopen dat wij u met deze e-mail voldoende hebben geinformeerd. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact met ons op via telefoonnummer 020 – 6 *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail