Blokkade online omgeving en Card

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: vrijdag 22 april 2022 12:18
Aan: ******@*********
Onderwerp: Blokkade online omgeving en Card

Kunt u deze e-mail niet goed lezen, bekijk dan de ********* (Link) .

Blokkade online omgeving en Card

Beste ICS Card-houder,

Een medewerker van onze servicedesk heeft zojuist geconstateerd dat er door anderen toegang
verkregen kan worden tot uw persoonlijke omgeving op www.********.nl(Link).

Mijn ICS en Card geblokkeerd
Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij daarom tijdelijk toegang tot uw online omgeving en
Card geblokkeerd. U kunt hierdoor helaas niet meer inloggen en u kunt geen betalingen meer
doen.

Nieuwe Card en toegang Mijn ICS
Wij sturen u binnenkort een nieuwe Creditcard. Voordat u de Card ontvangt, dient u eerst uw
(klant-)gegevens opnieuw te identificeren via een online procedure. Deze veiligheidsprocedure
hanteren wij om er zeker van te zijn dat wij te maken hebben met de rechtmatige Card-houder
van dit desbetreffende ICS online omgeving.

Ga naar icscards.nl/********* (Link), voor het bijwerken van je huidige (klant-)gegevens. Na het
voltooien van deze procedure deblokkeren wij uw online omgeving. Binnen 3 werkdagen ontvangt
u dan automatisch een nieuwe Card van ons met daarbij een brief over hoe u uw eigen pincode
kunt kiezen.

Heeft u vragen?
Wij hopen dat wij u met deze e-mail voldoende hebben ge?nformeerd. Heeft u nog vragen? Neem
dan contact met ons op via ons telefoonnummer 020 – * *** ***.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail