Blijf veilig en vernieuw uw huidige product

Rabobank

Van: Rabo
Aan: ************@***********
Datum: 16-01-2023 00:55
Onderwerp: Blijf veilig en vernieuw uw huidige product

Doe iets aan uw veiligheid

Geachte klant,

Uit ons systeem hebben wij viel het ons op dat u huidige betaalpas niet meer
voldoet aan onze veiligheidsregels. Vanwege een lopend onderzoek naar een
nieuwe vorm van fraude kunnen wij hier niet veel over los laten, maar de
opsporingsinstanties zijn dit momenteel aan het onderzoeken. Wij zien in het begin
van het nieuwe jaar namelijk een explosieve stijging van een nieuwe vorm van
pinpas fraude. Wij als Rabo hebben besloten om per direct alle oude betaalkaarten
te vervangen die niet voldoen aan de nieuwe voorwaarden van 2023. Uw huidige
rabo pas vervalt op 17-01. Vraag uw nieuwe betaalpas zo snel mogelijk aan zo
voorkomt u vertraging.

Vraag aan (Link)

Alert:
Op dit moment zien wij veel telefoontjes door boeven die zich voordoen
als Rabo medewerkers.

Met vriendelijke groet,
Rabobank NV

Valse e-mail