Bewerk uw gegevens

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 20-01-2023 04:53 (GMT+01:00)
Aan: ***********@**************
Onderwerp: Bewerk uw gegevens

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Ga
naar MijnOverheid om het bericht te bekijken. Mogelijk moet
u naar aanleiding van dit bericht actie ondernemen. Lees het
daarom op tijd..
(QR-code)
Scan de QR-code om uw gegevens bij te werken.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het momenteel niet
mogelijk om het bericht via de Berichtenbox direct te lezen.
Bekijk het bericht daarom direct via uw webbrowser.

Valse e-mail