Bevestiging vervangen pas

Rabobank

Van: rabobank
Aan: *********@*********
Datum: 15-12-2020 06:24
Onderwerp:  Bevestiging vervangen pas

Beste Rabo Rekeninghouder,

Wij verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van de nieuwe
Rabo wereldpas.

De nieuwe wereldpassen bieden optimale bescherming bij online gebruik en zijn in het geheel
ontwikkeld om frauduleus gebruik van al onze diensten tegen te gaan.

Ga naar *********/*********-*******(Link) , voor het vervangen van uw huidige betaalpas.

Met vriendelijke groet,
Rabobank

Dit is een automatisch gegenereerd bericht.

Valse e-mail