Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Bevestiging uitschrijving

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: woensdag 21 april 2021 18:58
Aan: **************@***************
Onderwerp: Bevestiging uitschrijving

Geachte heer/mevrouw ****,

U heeft een inschrijving bij WoningNet.
Over 2 weken verloopt uw inschrijving.
Uw inschrijving verlengen wij met een jaar als u de verlengingskosten van €8,00
betaalt. U kunt betalen via de betalingsplatform.
Via de onderstaande link word u automatisch doorverwezen naar onze betaalpagina.
Uw factuurnummer is SR-***********
Volg de onder gegeven stappen voor het bijwerken en/of controleren van
je WoningNet account.

1. Open je web browser en start de online procedure via de volgende beveiligde link:
*********************************(link)(kopieer en plak de gegeven in je web
browser.)
2. Volg de gegeven stappen op je beeldscherm tijdens de procedure voor het controleren
en/of bijwerken van je account. Gelieve alle stappen correct na te lopen.

Machtiging afgeven.
Wilt u betalen via een doorlopende machtiging?
dit kan, nadat u dit jaar nog via iDEAL betaald heeft.
U kunt na de betaling bij overzicht van mijn gegevens uw betaalwijze veranderen.
Volgend jaar zullen wij dan de verlengingskosten van uw rekening incasseren.
Ook hiervan krijgt u via e-mail een bericht.
Meer informatie over betalen van de verlengingskosten vindt u op onze website.

Uitschrijven.
Als u niet binnen 2 weken betaalt, schrijven wij u uit.
Uw opgebouwde inschrijfduur en eventuele reacties vervallen dan.

Vragen?
Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van WoningNet.
Met vriendelijke groeten,
WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail