Bevestiging uitschrijving

Woningnet

Van: WoningNet
Verzonden: zondag 21 november 2021 08:56
Aan: ********@********
Onderwerp: Bevestiging uitschrijving

Geachte Heer/mevrouw,

U heeft een inschrijving bij WoningNet.
Over 2 weken verloopt uw inschrijving.
Uw inschrijving verlengen wij met een jaar als u de verlenginskosten van €8,00
betaalt.
U kunt betalen via iDEAL.
Via de onderstaande link word u automatisch doorverwezen naar onze betaalpagina.
*********-verlenging********(Link)
Uw factuurnummer is SRA-00******
Machtiging afgeven.
Wilt u betalen via een doorlopende machtiging?
dit kan, nadat u dit jaar nog via iDEAL betaald heeft.
U kunt na de betaling bij overzicht van mijn gegevens uw betaalwijze veranderen.
Volgend jaar zullen wij dan de verlengingskosten van uw rekening incasseren.
Ook hiervan krijgt u via e-mail een bericht.
Meer informatie over betalen van de verlengingskosten vindt u op onze website.
Uitschrijven.
Als u niet binnen 2 weken betaalt, schrijven wij u uit.
Uw opgebouwde inschrijfduur en eventuele reacties vervallen dan.
Met vriendelijke groet,

WoningNet
Manager Klantcontactcentrum

Valse e-mail