Bevestig uw wachtwoord *****@***** | | Informatie over uw abonnement

Ziggo

Van: Ziggo
Verzonden: zondag 12 februari 2023 15:02
Aan: ******@******
Onderwerp: Bevestig uw wachtwoord ******@******

Bevestig uw wachtwoord
************@*************

Beste ******@******,

We hebben een melding van onze back-endserver dat uw e-mail op February 13, 2023
zou worden beëindigd als u uw wachtwoord niet hebt geverifieerd.

Gebruik de onderstaande link om uw wachtwoord te bevestigen of te verifiëren.

Bevestig / verifieer wachtwoord voor ******@******

Valse e-mail