Bevestig uw teruggave

DigiD

Van: DiglD
Datum: 19-02-2023 18:48 (GMT+01:00)
Aan: ********@*********
Onderwerp: Bevestig uw teruggave

Geachte heer/mevrouw,

Tijdens de controle omtrent uw
zorgverzekering hebben wij
geconstateerd dat u in
aanmerking komt voor een
teruggave van de ziektekosten.

Mijn DigiD gekoppeld aan:
***********@***********

U heeft nog tot 22 februari 2023
om deze aan te vragen. Doet u dit
na het verstreken termijn? Dan
verliest u het recht op deze
teruggave.

Bereken uw teruggave via:

Berekenen (Link)

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk

Hulp & Contact

Lokaal tarief, op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 22.00
uur. Op zaterdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur.
Contactformulier (Link)> Volg ons op Twitter (Link)

Valse e-mail