Bevestig uw geautoriseerde IP-Adres

Knab Bank

—-Oorspronkelijk bericht—–
Van: Knab
Verzonden: maandag 3 mei 2021 10:52
Aan: **********@**************
Onderwerp: Bevestig uw geautoriseerde IP-Adres

Geachte heer/mevrouw *****,

We hebben inwendig onderzoek gedaan naar uw Knab online bankieren. Uit deze onderzoek is gebleken dat u
niet (volledig) voldoet aan de algemene AVG voorwaardes.

Uit voorzorgsmaatregeling willen wij u vriendelijk verzoeken om de genodigde verificatie procedure te verichten
voor het controleren van uw Knab Online. Verricht u deze procedure niet dan zijn wij genoodzaakt uw betaal
en/of spaarrekening(en) op te heffen.

Betreft: Rekening verificatie
Nadat u zichzelf heeft geverifieerd via de online procedure zult u weer volledig voldoen aan onze algemene
voorwaardes. Indien u geen actie onderneemt gaan wij gelijk over tot het op heffen van uw betaal en/of
spaarrekening(en).

Ga naar *******************, voor het bijwerken van uw Knab online account.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Knab online binnen ontvangst van deze mail bij te werken om onnodige schorsing van uw account te
voorkomen. Tot een nadere toelichting zijn wij altijd bereid.

 

Met vriendelijke groet,

Knab Servicedesk

Valse e-mail