Bevestig uw geautoriseerde IP-adres voor uw nieuwe betaalproducten

Rabobank

Van: Rabobank
Datum: 12 november 2020 om 12:30:36 CET
Aan: ***********@**********
Onderwerp: Bevestig uw geautoriseerde IP-adres voor uw nieuwe betaalproducten
Antwoord aan:

Uw vernieuwde betaalproducten bevestigen

Geachte heer/mevrouw ***************,

Uit onze nieuwe systeem onderzoek hebben wij kunnen constateren dat de (contact-)gegevens gekoppeld
aan het emailadres: *********@********** tot op heden nog geen gebruikt maakt van de nieuwe beter
beveiligde betaalpas die de Rabobank momenteel verstrekt aan haar klanten.

Wij willen u als klant erop attenderen te alle tijde up to date te zijn betreft de nodige actuele bankzaken. Wij
verzoeken u om zo spoedig mogelijk over te stappen naar het betaalgemak van onze nieuwe betaalpas.

Ga naar *********/********(Link) , voor het vervangen van uw huidige betaalpas.

Voorkom blokkade van uw rekening!
U dient uw Mijn Rabobank online omgeving binnen ontvangst van deze mail bij te werken. Anders worden uw
rekening(en) beperkt uit veiligheidsoverwegingen.
Met vriendelijke groet,

Rabobank

 

 

 

 

 

 

Disclaimer Privacy

 

 

======================================================
Rabobank disclaimer: http://www.rabobank.nl/disclaimer

Valse e-mail