Bevestig uw 3D Secure

ICS

Van: Klantenservice ICS
Verzonden: maandag 30 mei 2022 22:43
Aan: ******@*********
Onderwerp: Bevestig uw 3D Secure

Geachte heer/mevrouw,

Uit ons klantenbestand is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit
emailadres: ********@********** nog niet is aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de QR-code en ga naar het formulier:

“Afbeelding QR code” 

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht.
Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van
dit e-mailbericht zullen daarom niet worden beantwoord/behandeld.

Valse e-mail