Let op (1/4): Valse e-mail FedEx Sinds 15:55 | 22 mei 2023

Bevestig declaratie

Mijn Overheid

Van: Mijn Overheid
Datum: 12 november 2021 om 00:45:05 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Bevestig declaratie
Antwoord aan:

MijnOverheid

Geachte heer/mevrouw ,

Er staat een document in uw Berichtenbox van
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen.
Ga naar ********heid (Link) om het bericht te bekijken.
Mogelijk moet u naar aanleiding van dit bericht actie
ondernemen. Lees het daarom op tijd.

Met vriendelijke groet,

MijnOverheid

Technisch onderhoud Berichtenbox app
Vanwege technisch onderhoud is het
momenteel niet mogelijk om het bericht via de
Berichtenbox direct te lezen. Bekijk het bericht daarom
direct via uw webbrowser.

Valse e-mail