088 - 7867372
Let op (1/6): Valse sms namens BUNQ Sinds 17:39 | 1 mrt 2024

Beveiligingsmaatregelen!

Bunq

Begin doorgestuurd bericht:
Van: “Bunq” ***@***
Onderwerp: Beveiligingsmaatregelen !
Datum: 12 december 2023 om 01:23:37 CET
Aan: ***@***

Hey bunqers 🌈
Als online bank hechten wij veel waarde aan de veiligheid en
beveiliging van uw financiele gegevens en transacties.
Helaas
hebben wij binnen de Bunq bank een toename gezien van
online fraude, dit heeft geleid tot een groot aantal
gedupeerden klanten.

Als online bank zijn wij ons ervan bewust dat wij een
belangrijke rol spelen in het beschermen van uw online
omgeving. Om u in de toekomst nog beter te kunnen
beschermen tegen frauduleuze activiteiten is er nu een 2e
verificatie nodig om transacties te kunnen ondertekenen.

bevestig mijn 2FA beveiliging (Link)

Bunq
Bank of The Free

Valse e-mail