Beveiligingskoppeling moet geactiveerd worden

ICS

Van: International Card Services
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 12:54
Aan: **********@**********
Onderwerp: Beveiligingskoppeling moet geactiveerd worden

International Card Services

Beste ICS kaarthouder,

Uit onze administratie is gebleken dat u de dubbele beveiliging nog niet heeft
geactiveerd. Vanaf 15 februari 2022 is de dubbele beveiliging ingegaan. Wij verzoeken u
daarom om de dubbele beveiliging alsnog te activeren. Om tijdelijke blokkade van uw
account te voorkomen.

Hoe activeert u de dubbele beveiliging?
U activeert de dubbele beveiliging door middel van gegevens
verificatie. Dit doet u door in te loggen op uw account. Hier moet u
vervolgens uw e-mail bevestigen en een aantal stappen doorlopen.

Mijn beveiligd formulier aanvragen via de volgende link: icscards.nl/******3d (Link)

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
International Card Services BV

Valse e-mail