Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services
Datum: 17 november 2022 om 06:07:50 CET
Aan: ***
Onderwerp: Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

(Logo)
Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 16 November 2022 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

(QR-code)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Valse e-mail