Beveilig uw 3D Secure wachtwoord / Informatieve berichtgeving

ICS

Van: International Cards Services
Datum: 8 februari 2023 om 13:31:12 CET
Aan: ********@********
Onderwerp: Beveilig uw 3D Secure wachtwoord / Informatieve berichtgeving
Antwoord aan:

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: ********@********* nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Januari 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (=Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

****** ********
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail