Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Creditcard Services
Datum: 2 maart 2023 om 11:48:45 CET
Aan: *******@********
Onderwerp: Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres nog niet is aangemeld voor het 3D
Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Januari 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

Afbeelding QR code (Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2023 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

**** *******
INTERNATIONAL CARD SERVICES– 3D Secure Copyright © ICS 2023 NETHERLANDS.

Valse e-mail