Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Cards Services deden@tribintanginterglobal.com
Verzonden: woensdag 15 februari 2023 11:13
Aan: *******@*********
Onderwerp: Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw ,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: *********@******** nog niet is aangemeld
voor het 3D Secure beveiligingsupdate. Vanaf 1 Januari 2023 is het vernieuwde beveiliging systeem ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het beveiligingsformulier.

QR-code

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Valse e-mail