Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

ICS

Van: International Card Services
Onderwerp: Beveilig uw 3D Secure wachtwoord
Datum: 24 november 2022 om 18:13:31 CET
Aan:******@*********
Antwoord aan:

Beveilig uw 3D Secure wachtwoord

Geachte heer/mevrouw,

Uit onze administratie is gebleken dat de gegevens gekoppeld aan dit emailadres: **************@********* nog niet is
aangemeld voor het 3D Secure ** beveiligingsupdate. Vanaf 25 November 2022** is het vernieuwde beveiliging systeem
ingegaan.
Wij verzoeken u daarom de 3D Secure beveiliging als nog te activeren.

Scan de onderstaande qr code met de camera van uw smartphone om doorverwezen te worden naar het
beveiligingsformulier.

 

   Afbeelding QR code (Link)

Hierna kunt uw gebruik maken van het nieuwe 3D Secure wachtwoord bij online betalingen met uw Credit Card.

Voor nog meer betaalgemak kunt u de ICS App downloaden. U keurt uw online betalingen dan goed via de app en hoeft
geen wachtwoord meer te onthouden.

Wij wensen u alvast veel betaalgemak met uw Card!

Copyright © ICS2022 NETHERLANDS .

Dit is een automatisch gegenereerd e-mailbericht. Reacties, vragen en opmerkingen toegezonden aan de afzender van dit e-mailbericht
zullen daarom ook niet worden beantwoord/behandeld.

******* *********
INTERNATIONAL CARD SERVICES- 3D Secure Copyright © ICS 2022 NETHERLANDS.

Valse e-mail