Betreft:Belangrijke informatie over uw zending.

DHL

Van: Newsletter
Verzonden: donderdag 3 februari 2022 20:32
Aan: **********@**********
Onderwerp: Betreft:Belangrijke informatie over uw zending.

Content Title

Geachte heer en of mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele status
van
uw zending. Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour. Wij zijn wettelijk
verplicht zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken retour te
sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze zending beschikt
niet
over de juiste frankering. Wij willen u erop attenderen dat retourneren kosten
met zich mee brengt.

U kunt via hier uw pakket franqueren . Na het succesvol gefrankeerd te
hebben
zullen wij de track-and-trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

DHL

2022 DHL Parcel Benelux. Alle rechten voorbehouden

Valse e-mail