Betreft:Actuele status van uw pakket.

PostNL

Van: PostNL Pakketpunt
Verzonden: zondag 20 februari 2022 10:32
Aan: **********@*******
Onderwerp: Betreft:Actuele status van uw pakket.

Geachte heer en of mevrouw,

Per deze e-mail willen wij u graag op de hoogte brengen van de actuele status van uw zending.
Deze hebben wij helaas ingeboekt als retour.                                         Wij zijn wettelijk verplicht
zendingen die niet over de juiste frankeringen beschikken retour te sturen.

Uw zending is in dit geval een van dit soort zendingen. Deze
zending beschikt niet over de juiste frankering. Wij willen u erop
attenderen dat retourneren kosten met zich mee brengt.

U **** *** **** ** ************ betalen. (Link)

Na het succesvol gefrankeerd te hebben zullen wij de track-and-
trace per mail naar u toe sturen.

Wij hopen u voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,

PostNL

Valse e-mail