Betreft: Verificatie vereist

DigiD

Van: DigiD
Onderwerp: Betreft:Verificatie vereist
Datum: 7 maart 2022 om 11:59:58 CET
Aan: *********@********
Antwoord aan:

Geachte heer/mevrouw ,

Verouderd

Uw digitale sleutel voor toegang tot uw DigiD is
verouderd.

Activeer uw sleutel voor 10-03-2022 om deactivatie te
voorkomen.

Verificatie

Om gebruik te kunnen blijven maken van uw DigiD
dient u door middel van de IDIN (Identificieren en
Inloggen) te verifieren via onze site :

DigiD.nl/********** (Link)

Aanvraag

Indien u de verificatie niet voltooid voor die
bovenstaande datum zullen wij over gaan tot
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
deactivactie. Dat zal betekenen dat u uw DigiD
volledig opnieuw zal moeten aanvragen. Na de
aanvraag zult u binnen 2 tot 5 werkdagen uw nieuwe
inloggegevens via de post ontvangen.

Met vriendelijke groet,

DigiD Helpdesk

Valse e-mail